Metody płatności

Dostępne metody płatności

Serwis szkoleniowy PoznajWP 2.0 oferuje kilka metod płatności za dostęp do szkoleń i indywidualnych lekcji online.

  • Stripe – podmiot świadczący obsługę płatności online w zakresie płatności kartami: https://stripe.com
  • Apple Pay i Google Pay – kanały płatności obsługiwane przez Stripe (patrz wyżej)

Żadne dane wrażliwe jak dane kart płatniczych nie są przechowywane w ramach serwisu PoznajWP.

Czy można dokonać płatności w inny sposób?

Tak, ale tylko w przypadku kursów w ofercie Lifetime (dożywotniej). Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz takiego kursu opłacić kartą lub za pośrednictwem Apple lub Google Pay napisz pod adres lp.pwjanzopobfsctd@olleh.